תושבי רמת גן דורשים
רפורמה חילונית!

מרחיקים את ההדתה מרמת גן ב-5 צעדים פשוטים!

➊ שיקוף בדו"ח שנתי של כל הוצאות המועצה הדתית העירונית
➋ איסור על הפרדה מגדרית במרחב הציבורי
➌ הקמת זרם חינוך חילוני-דמוקרטי ממלכתי ועצמאי
➍ מימון הקמת בית הכנסת הרפורמי ראשון בעיר
➎ קביעת מבחן במועצת העיר כתנאי לקבלת תמיכות בעמותות דת

0
רמת גנים כבר חתמו

שתפו:

תודה שחתמת.
מיד נעביר אותך לשיתוף העצומה.

שניות