מרצ ראשון לציון חופשית!

מול ממשלה הזויה -
מול כופי הדת ודורשי כספי הארנונה שלנו -
יש רק תשובה אחת:
מרצ ראשון לציון חופשית ענקית בבחירות המקומיות 2023.

לאחר הרשמתך נעביר אותך לקבוצה שלנו